Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych

Projekty

Termin oddania: ostatnie zajęcia laboratoryjno-projektowe w semestrze

Proponowane tematy projektów:

1. Wizualizacja procesu projektowania filtrów analogowych metodą zer i biegunów
Celem projektu jest napisanie programu, który pokazuje proces projektowania filtrów analogowych metodą zer i biegunów. (więcej)

2. Wizualizacja procesu projektowania filtrów cyfrowych metodą zer i biegunów
Celem projektu jest napisanie programu, który pokazuje proces projektowania filtrów cyfrowych metodą zer i biegunów.. (więcej)

3. Kolorofon
Aplikacja ma przechwycić sygnał audio z karty i dokonać jego analizy. Próbki dzwięuk (po zsumowaniu wartości w obu kanałach (L,R) są podane na układ kilku filtrów. (więcej)

4. Miernik natężenia dźwięku w strumienu A/V
Celem projektu jest napisanie aplikacji, która mogłaby byd użyta do sprawdzenia, czy nadawcy telewizyjni wypełniają przepisy, które nie pozwalają na zwiększenie natężenia dźwięku w czasie nadawania reklam. (więcej)

5. Korektor graficzny
Należy zaprojektować i wykonać softwarowy korektor graficzny filtrujący sygnał audio (modyfikując sposób odtwarzania muzyki), pracujący w czasie rzeczywistym. Interfejs powinien umożliwić ustawienie wzmocnienia w poszczególnych kanałach korektora (więcej)

6. Aplikacja prezenter służąca do sterowania prezentacjami na PC za pomocą smartfona (Android)
Projekt dotyczy aplikacją umożliwiającą sterowanie przebiegu odtwarzania prezentacji komputerowej przy pomocy smartfona pracującego systemie Android. Połączenie telefon – PC realizowane przez Bluetooth. (więcej)

7. Wideoserwer
Celem projektu jest wykonanie całości lub części rozwiązania do ciągłej rejestracji, przechowywania i odtwarzania w wygodny sposób strumienia audio lub video. (więcej)

8. Rozpoznawanie twarzy
Celem projektu jest stworzenie aplikacji do rozpoznawania twarzy na zadanych zdjęciach. Aplikacja ma sprawdzać czy na zdjęciu jest przedstawiona twarz i rozpoznać ją z wewnętrzną bazą twarzy. (więcej)

9. Przetwarzanie alfabetu Morse'a
Celem aplikacji jest zamiana tekstu ascii na sygnał dźwiękowy zgodny z alfabetem Morse'a, oraz proces odwrotny, tzn. na podstawie sygnału audio zawierającego nagranie transmisji alfabetem Morse'a ma być stworzony zapis w postaci ascii.

Istnieje możliwość zaproponowania własnego tematu związanego z AiPSC

laboratoria

Terminy oddania:

Tematy kolejnych projektów laboratoryjnych: