- ==========================================================================
- prowadzący: dr hab. inż. Lesław Bieniasz
- ==========================================================================
- Konsultacje dla studentów są we wtorki, w godzinach 10.00-11.30, w sali F209 (ul. Podchorążych)
- ==========================================================================
- ==========================================================================
Przedmiot: Metody Obliczeniowe (Informatyka, I stopień, 2 rok, studia dzienne i zaoczne)
- Program przedmiotu
- Podręczniki
- Materiały pomocnicze do wykładów
- Tematy zajęć 1-13
- Założenia ćwiczenia zaliczeniowego
- Dane referencyjne do ćwiczenia nr 2
- ==========================================================================
- ==========================================================================
Przedmiot: Symulacje Komputerowe (Teleinformatyka, II stopień, 1 rok, studia dzienne i zaoczne)
- Program przedmiotu
- Literatura
- Materiały pomocnicze do wykładów
- Założenia projektu symulacyjnego
- Przykładowe pytania egzaminacyjne
- TERMIN EGZAMINU (STUDIA DZIENNE): 7 LUTEGO 2019, GODZ. 9-13, SALA INSTYTYTU TELEINFORMATYKI (HOUSTON)
- TERMIN EGZAMINU (STUDIA ZAOCZNE): 2 LUTEGO 2019, GODZ. 9-13, SALA INSTYTYTU TELEINFORMATYKI (HOUSTON)
- TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (STUDIA DZIENNE): 14 LUTEGO 2019, GODZ. 9-13, SALA INSTYTYTU TELEINFORMATYKI (HOUSTON)
- TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (STUDIA ZAOCZNE): 9 LUTEGO 2019, GODZ. 9-13, SALA INSTYTYTU TELEINFORMATYKI (HOUSTON)
- ==========================================================================