- ==========================================================================
- prowadzący: dr hab. inż. Lesław Bieniasz
- ==========================================================================
- Konsultacje dla studentów są w środy, w godzinach 10.00-11.30, w pok. 104, Houston, Ip., Instytut Teleinformatyki, ul. Warszawska
- Konsultacje odbywają się wyłącznie w czasie trwania semestru. Nie odbywają się w czasie sesji ani też w dni wolne od zajęć lub pracy.
- Sporadycznie mogą się nie odbyć jeśli w tym samym czasie będzie jakies wazne zebranie.
- ==========================================================================
- ==========================================================================
Przedmiot: Metody Obliczeniowe (Informatyka, I stopień, 2 rok, studia dzienne i zaoczne)
- Program przedmiotu
- Podręczniki
- Materiały pomocnicze do wykładów
- Tematy zajęć 1-13
- Założenia ćwiczenia zaliczeniowego
- Dane referencyjne do ćwiczenia nr 2
- UWAGA: DO EGZAMINÓW NA STUDIACH DZIENNYCH MOGĄ PRZYSTĄPIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY KTÓRE UZYSKAŁY ZALICZENIA Z ĆWICZEŃ RACHUNKOWYCH I LABORATORIUM
- DO EGZAMINÓW NA STUDIACH ZAOCZNYCH MOGĄ PRZYSTĄPIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY KTÓRE UZYSKAŁY ZALICZENIA Z LABORATORIUM
- ==========================================================================
- ==========================================================================
Przedmiot: Symulacje Komputerowe (Teleinformatyka, II stopień, 1 rok, studia dzienne i zaoczne)
- Program przedmiotu
- Literatura
- Materiały pomocnicze do wykładów
- Założenia projektu symulacyjnego
- Przykładowe pytania egzaminacyjne
- ==========================================================================